Nieuw interventiebeleid NVWA

06-06-2017

Graag willen wij u informeren over het nieuwe interventiebeleid dat de NVWA afgelopen februari heeft ingevoerd. De gevolgen van dit nieuwe beleid zijn al merkbaar geweest bij het boetebeleid, de normering van bepaalde zaken en ook bij de zelfcontrole is het nodige veranderd.
 
Wat betekent dit voor u?
Als deelnemer van het zelfcontrolesysteem behoort u al tot de beste van de klas, dus voor het overgrote deel van u zal het nieuwe interventiebeleid geen invloed hebben.
 
Normering:
De bedrijven en formules die in de zelfcontrole zitten, worden door de NVWA beschouwd als deelnemers aan de eredivisie van de inspecties. Over het beheersen van de processen m.b.t. voedselveiligheid en over de hygiëne in de zaak mag geen enkele twijfel bestaan. Het is een automatisme om bij afwijkingen acties te ondernemen. Binnen dit nieuwe beleid komt u alleen in aanmerking voor de zelfcontrole wanneer u continue een ruime voldoende scoort en (ernstige) tekortkomingen horen hier niet bij. Ons deskundige team gaat de inspectieresultaten, van bedrijven die in de zelfcontrole zitten, beoordelen om te bepalen wie er voldoet aan de nieuwe norm. Wanneer er hierover twijfel bestaat wordt er een verificatiebezoek uitgevoerd.
 
Microbiologisch onderzoek:
Microbiologisch onderzoek vormt een standaard onderdeel ter verificatie op eigen bereiding en bij ongekoelde presentatie, wanneer dit mogelijk en zinvol is.

Frequentie:
De inspectiefrequentie is jaarlijks tenminste eenmaal, met niet meer dan 12 maanden tussen 2 inspecties. Vervolg bezoeken zijn afhankelijk van de behaalde prestaties en de contractafspraken met opdrachtgever. Bij formule organisaties vinden er jaarlijks een aantal verificatiebezoeken plaats, los van het behaalde cijfer.
 
Wanneer de bovenstaande veranderingen invloed hebben op uw deelname aan de zelfcontrole, dan nemen wij de komende weken contact met u op om de opties te bespreken.

Zelfcontrole blijft een mooie kans om ook aan uw klanten te laten zien dat u in de eredivisie zit qua voedselveiligheid en hygiëne.

« Terug