Food for thought: Ongekoeld Presenteren, Ja Mooi, Maar Hoe?

29-05-2017

Onderweg krijgen onze inspecteurs geregeld vragen over ongekoelde presentatie. Er zijn producten die qua smaak en mondbeleving beter tot hun recht komen als deze niet gekoeld aangeboden worden. Iedereen heeft daar zijn eigen argumenten voor en daar doen wij niets aan af, het antwoord is ja! Er mag ongekoeld gepresenteerd worden en wel op 3 manieren, elk met hun eigen voorwaarden. Aan u om te kiezen welke bij uw omstandigheden past en waar u voor in kunt staan.  

De eerste manier is met een 2- uurs borging. Dat wil zeggen dat u producten voor de duur van 2 uur ongekoeld mag presenteren en daarna het restant weggooit. Een harde voorwaarde bij deze werkwijze is dat u vastlegt op een overzicht hoeveel u bij aanvang van de 2 uur heeft neergezet. Tevens noteert u hoeveel u aan het eind van de 2 uur heeft overgehouden en heeft weggegooid. Het kan natuurlijk zijn dat er meerdere keren aangevuld moet worden met nieuw producten. Of dat er meerdere producten in de presentatie staan. In zo’n geval moet u inzichtelijk maken met bijv. een kleur of tijdsaanduiding welk product op welk tijdstip is neergezet. Regel dit strak in! Als u de verschillende charges niet kunt laten zien, wordt alles beoordeeld op basis van het eerste tijdstip. Is de totale openingstijd niet langer dan 2 uur en wordt alles aan het eind weggegooid, dan hoeft u geen borging te voeren voor de ongekoelde presentatie. U moet in dit geval op schrift stellen wat de werkwijze is, deze altijd inzichtelijk hebben en uiteraard zo uitvoeren.

De tweede is de dagpresentatie van dagvers gebak en dagverse vlaaien. Deze producten mogen op de dag van ontvangst ongekoeld worden aangeboden, overeenkomstig het bewaaradvies van uw leverancier. Aan het eind van de dag wordt het ongekoeld aangeboden product weggegooid. Het is handig als u kunt laten zien hoeveel u heeft ontvangen en hoeveel u heeft weggegooid. Wat niet mag is eerst in ontvangst nemen en bewaren in de koeling om op een andere dag ongekoeld aan te bieden. Dan moet u gekoeld aanbieden of in een 2-uurs borging, dagvers is echt dagvers. Let op, nat gebak, rijstevlaai en vlaaien die zijn afgewerkt met bederfelijke ingrediënten mogen niet ongekoeld worden aangeboden in een dagpresentatie. Dit is altijd gekoeld of in een 2-uurs borging.

De derde manier is een 24-uurs/dag borging. Dat wil zeggen dat u producten voor de duur van 24 uur ongekoeld mag presenteren en daarna het restant weggooit. De werkwijze is in principe gelijk aan die van de 2-uurs borging maar er is een aanvullende voorwaarde. Het product moet aantoonbaar niet bederfelijk zijn, dit moet onderzocht zijn door of uzelf of de producent van het product. Het bederfelijkheidsonderzoek moet herhaald worden bij elke wijziging van receptuur en moet op locatie inzichtelijk zijn. Heeft u of uw producent/leverancier niet een dergelijke test uitgevoerd, dan kunt u dat product niet in een 24-uurs/dag borging presenteren.

« Terug